Het alfabet - B4

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Als je het antwoord echt niet weet, klik je op de 'Oplossing-knop'. Hierdoor verlies je wel punten.

Vul in de lege vakken de ontbrekende letters aan. Kijk goed waar je moet beginnen.
Pas op: er zijn nog letters weggelaten! Volg aandachtig de pijlen!

* *   *
               
* F   *   *
               
*   O   *    
               
*       *   U *
               
    A       *