Voor leerjaren

 

Memoryspelen Memoryspelen met muziekinstrumenten, dieren en schoolmateriaal.
Hoofdrekenen + en - Inoefenen van hoofdrekenen. De leerkracht geeft eerst 2 getallen op waarna de leerling kan optellen, aftrekken of een gemengde reeks uitwerkt.
Bruikbaar voor elk leerjaar.
4 oefenbladen
Tellen met sprongen 2 Nadat de leerkracht 2 getallen heeft ingevuld, moet de leerling uitrekenen hoe groot het verschil is. Daarna vult de lln. elk ontbrekend getal aan door bij te tellen, af te trekken of, in een derde reeks, zowel op te tellen als af te trekken.
Bruikbaar voor elk leerjaar. Ook bruikbaar voor kommagetallen.
3 oefenbladen
Woordzoekers In een rooster (10x10) de 10 verborgen woorden zoeken.
5 roosters enkel horizontaal zoeken
5 roosters horizontaal en vertikaal zoeken
5 roosters horizontaal, vertikaal en diagonaal zoeken
Weekdagen De dagen van de week rangschikken.
Oefeningen op de dagen van de week.
6 oefenbladen
Verkleinwoorden Van telkens 10 woorden het correcte verkleinwoord kunnen vormen. Er zijn reeksen per moeilijkheid en gemengde reeksen. Er zijn ook 2 reeksen voorzien met uitzonderingen.
11 oefenbladen
Alfabetisch rangschikken Allerlei oefeningen op het alfabetisch rangschikken van letters en woorden.
Stijgende moeilijkheidsgraad.