BELANGRIJK ADVIES !

Werkbladen (in Excel) die oefeningen met tussenuitkomsten bevatten, zijn eigenlijk niet bedoeld om thuis zelfstandig in te vullen. Ze zijn bedoeld voor leerlingen met specifieke problemen en vragen daarom een eigen denkweg! Wil je je kind laten oefenen, gebruik dan enkel de bladen zonder tussenuitkomsten.
Laat je kind ook geen oefeningen oplossen die boven de mogelijkheden van het kind liggen. Enkel reeds aangeleerde leerstof kan degelijk ingeoefend worden. Neem bij twijfel contact op met de leerkracht van je kind.