Zesde leerjaar

 

Oefen de woordenschat van
Eventail Junior - Bien sūr
Oefen alle vertalingen van de woordenschat die te vinden is in het boek "Eventail Junior - Bien sūr / 6de leerjaar". Ook de vervoegingen van de werkwoorden komen aan bod.
Er zijn, net zoals in het handboek, herhalingslessen voorzien.
Woordpakketten klas 6 De woordpakketten van methode Spelweg inoefenen. Kan ook gebruikt worden zonder de spellingmethode.
21 oefenbladen
Wwspelling VD als bn In zinnen het opgegeven ww. als volt. deelwoord gebruiken. In een volgende zin wordt het volt. deelw. als bijvoeglijk naamwoord gebruikt.
2 oefenbladen
Frans 6° F-N Verklaring van alle woordenschat uit Eventail Junior 2000.
Verklaring van Frans naar Nederlands per unité en per tekst.
Frans 6° N-F Verklaring van alle woordenschat uit Eventail Junior 2000.
Verklaring van Nederlands naar Frans per unité en per tekst.
Franse ww 6° Vervoeging van de werkwoorden: źtre en avoir, de regelmatige ww. op -ER, ww. op -ER met afwijkende vormen, regelm. ww. op -IR en -RE en onregelmatige ww.
Zowel in volgorde als niet in volgorde.
50 oefenbladen
Les chiffres De cijfers noteren in het Frans.
Gegroepeerd: 1-20; 21-40; 41-60; 61-80; 81-100; rangtelwoorden
6 oefenbladen