Unité 9 - oefening D

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Van het bepaald naar het onbepaald lidwoord.

Vul het correcte lidwoord in:

la porte - porte
les parents - parents
le cahier - cahier
l'armoire - armoire
le crayon - crayon

les radios - radios
le cadeau - cadeau
l'homme - homme
la soeur - soeur
les copines - copines