Unité 6: tellen tot 12 (Frans naar Nederlands)

(C) Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

un =
deux =
trois =
quatre =
cinq =
six =
sept =
huit =
neuf =
dix =
onze =
douze =