Unité 6: Nederlands naar Frans

(C) Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

er is, er zijn =
in mijn klas = ma classe
blauw (m) =
blauw (v) =
geel =
rood =
groen (m) =
groen (v) =
een klas =
een schoolbord =
een deur =
een raam =
een leerkracht =
een leerling =
een leerlinge =
een kast =
een computer =
een tafel =
een stoel =
een schrift =
een pen =
een potlood =