Unité 4: Frans naar Nederlands

(C) Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

un cadeau =
un CD =
un jeu =
un livre =
formidable =
intéressant =
c'est aussi un copain = het is een vriend
il est très content = hij is tevreden
salut =
un anniversaire =
bon anniversaire =
qu'est-ce que c'est? = ?
oh =
de rien =