Unité 3: Nederlands naar Frans

(C) Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

wie? = ?
wie is het? = ?
een vriend van Bob = un copain Bob
nee =
groot (m) =
groot (v) =
klein (m) =
klein (v) =
tevreden (m) =
tevreden (v) =
sterk (m) =
sterk (v) =
boosaardig (m) =
boosaardig (v) =
tof =
sympathiek =
droevig =
verschrikkelijk =