Unité 16 - oefening E

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

Vertaal deze zinnen. Let goed op de schrijfwijze!

1. Om hoe laat komt de trein aan?
       ?

2. De winkel is dicht bij het station.
       .

3. Hij heeft het adres van Renzo.
       .

4. Woon je ver van het plein?
       ?

5. De jongens zullen een liedje zingen.
       .