Unité 16: Het juiste voorzetsel

Schik juist bij elkaar!

© Guy Van Lysebetten

Zet bij elke zin een passend voorzetsel.
Als je klaar bent, klik dan op de knop 'Antwoorden controleren'.