Unité 12: werkwoorden op -ER (door elkaar)

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

chanter aimer porter
nous il vous
elles vous elle
tu j' nous
ils elles ils
     
vous tu je
je nous elles
elle ils il
il elle tu