Unité 11: Nederlands naar Frans

© Guy Van Lysebetten

Vul de lege vakken in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om je antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen. Hierdoor verlies je wel punten.

13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
een leeftijd =
hoe oud ben je? = ?
een jaar =
ik ben elf =
een kat =
nu =
vervolgens =
ik heb nog een broer =j'ai un frère
hij is al zestien = il a seize ans
het is genoeg = c'est
bij Astrid = Astrid
onder het bed = le lit
bij ons (thuis) = chez
ik ook = moi aussi
kom! = !
ik heb maar één broer = j'ai un frère
ik ben het enige meisje = je suis la fille
Léa is alleen = Léa est