Révision 13 - 16

Kruiswoordraadsel: vertaal van Frans naar Nederlands

© Guy Van Lysebetten

Klik op een getal voor de omschrijving.
Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop 'Antwoorden controleren'.

1      2     3       
            
  4            
           5   
   6           
            
  7        8      
            
9       10         
            
11      12          
      13        

Horizontaal

1. une rue = een
3. aller =
4. un bandit = een
6. comment =
7. un costume = een
9. riche =
10. un billet = een
11. un train = een
13. une minute = een

Verticaal

1. seulement =
2. une arrivée = een
3. bien =
5. un départ = een
7. regarder =
8. demain =
12. après =