Vijfde leerjaar

 

Oefen de woordenschat van
Eventail Junior - Bien sūr

met HotPotatoes
Oefen alle vertalingen van de woordenschat die te vinden is in het boek "Eventail Junior - Bien sūr / 5de leerjaar". Ook de vervoegingen van de werkwoorden komen aan bod.
Er zijn, net zoals in het handboek, herhalingslessen voorzien.
Oefeningen op de grammaire
en de woordenschat van
Eventail Junior - Bien sūr

met HotPotatoes
In deze toepassingen kan je niet alleen de woordenschat , maar ook de grammaire verder inoefenen. Deze toepassingen passen bij het boek "Eventail Junior - Bien sūr / 5de leerjaar".
Woordpakketten klas 5 De woordpakketten van methode Spelweg inoefenen. Kan ook gebruikt worden zonder de spellingmethode.
20 oefenbladen
Wwspelling gemengd In zinnen de correcte vorm van een gegeven werkwoord kunnen invullen.
Zowel t.t., v.t. als volt. deelwoord door elkaar.
Met helpfunctie volgens de werkwoordkampioen van 'Spelweg'.
10 oefenbladen
Wwspelling t.t. In zinnen de correcte vorm van een gegeven werkwoord kunnen invullen.
Enkel tegenwoordige tijd.
Met helpfunctie volgens de werkwoordkampioen van 'Spelweg'.
10 oefenbladen
Wwspelling t.t. (2) idem Wwspelling t.t.
Wwspelling v.t. In zinnen de correcte vorm van een gegeven werkwoord kunnen invullen.
Enkel verleden tijd.
Met helpfunctie volgens de werkwoordkampioen van 'Spelweg'.
10 oefenbladen
Wwspelling volt.deelw. In zinnen de correcte vorm van een gegeven werkwoord kunnen invullen.
Enkel voltooid deelwoord.
5 oefenbladen
Wwspelling zwak-sterk Werkwoorden kunnen rubriceren volgens ww. met en zonder klankverandering.
2 oefenbladen
Oefen de woordenschat (F-N)
van Eventail Junior 2000
Verklaring van alle woordenschat uit Eventail Junior 2000.
Verklaring van Frans naar Nederlands per unité en per tekst.
Oefen de woordenschat (N-F)
van Eventail Junior 2000
Verklaring van alle woordenschat uit Eventail Junior 2000.
Verklaring van Nederlands naar Frans per unité en per tekst.
Franse ww 5° Vervoeging van de werkwoorden: źtre, avoir, chercher, aider en aller.
Zowel in volgorde als niet in volgorde.
10 oefenbladen